Svenska Bolagsteamet

Svenska Bolagsteamet erbjuder support, konsultation och bemanning inom ett flertal nyckelområden. Viavåra partner företag och vårt nätverk tillhandhåller vi ett komplett team av ekonomer, jurister och konsulter inom IT, affärsutveckling, marknadskommunikation och bemanning.

Konsultation

Bemanning & Konsultation

Ditt kan manbehöva förstärkavissa arbetsområden lite mer utan att för den skull ingå en långvarig anställning.

Ekonomi och juridik

Svenska Bolagsteamet erbjuder en komplett uppsättning ekonomitjänster

IT & Kommunikation

Behöver ditt nya bolag en webbsida? Kanske en social media plattform för e-handel?

Svenska Bolagsteamet
Ditt kompletta team för alla dina bolagsutmaningar.