Bemanning & Konsultation

Ibland har man för mycket att göra. Då kan manbehöva förstärkavissa arbetsområden lite mer utan att för den skull ingå en långvarig anställning. En nyanställning tar ofta lång tid och fyller inte snabbt uppkomna behov. Ett annat alternativ är att hyra in personal från ett bemanningsföretag. Det finns ju både för och nackdelar med det sistnämnda. Nackdelen är väl att det kan bli dyrare än anställning. Men i flera fall uppväges det av att bemanningsfirman har ett större nätverk och på det sättet kan tillgodose dina behov bättre än om du själv sköter rekryteringen. Samtidigt är inhyrd personal mindre riskabel eftersom det är bemanningsfirman som måste åtgärda problemen vid en felanställning. För kortare projekt och säsongsbetonade arbeten är denna lösning att rekommendera, även om ett längre engagemang har sina fördelar såklart.

Kostnadseffektivt – med rätt resurser och expertis för rätt uppgift blir arbetet mer effektivt.

Vi tillhandahåller

Logistik och lager
Säljare och säljsupport
Transportverksamhet
Bygg och entreprenad

Konsultation

Utöver bemanning har Svenska Bolagsteamet lång erfarenhet av konsultation i en rad bolagsfrågor som kan vara utmanande för vissa att lösa själva. Det kan gälla att utveckla och effektivisera verksamhetenmen även vara stöttepelare när det gäller avveckling, försäljning eller förvärv. Vi tänker nog lite mer utanför boxen i många fall. Dock säger en del av våra kunder att vi inte är så snälla, utan mer raka om vi tycker de gör fel.