Ekonomi och juridik

Ekonomi, affärsutveckling och bollplank i ett.

Svenska Bolagsteamet erbjuder en komplett uppsättning ekonomitjänster (allt från bokföring, löner till årsredovisning och deklarationer) samt affärsjuridisk konsultation (företagsanalys och riskbedömning).

Kompetens och erfarenhet av vårt nätverk kommer att lösa de frågor du har.

Vi tillhandahåller tjänster inom

Ekonomistyrning
Löneadministration
Redovisning & Bokföring
Skatt & deklaration
Affärsjuridik

Behovet av extern ekonomistyrning ser olika ut på olika bolag. En del vill sköta mycket själva där vi fungerar bollplank och rådgivare. En del hanterarbokföringen själva men behöver stöttning med redovisningen. Givetvis finns det kunder som vill att vi sköter allt när det gäller ekonomin. Men gemensamt är att ekonomistyrningenfungerarsom ett samspel mellan oss och våra kunder.

Implementering av digitala och automatiserade lösningar har effektiviserat stora delar av ekonomifunktionen för våra kunder. På detta sätt är det både enklare och säkrare (då bokföringsunderlagär centralt sparat i molnlösningar) när vi tar vid med ekonomistyrningen.

Rättslig

Utöver ekonomitjänster har Svenska Bolagsteamet lång erfarenhet av konsultation i en rad affärsjuridiska frågor som kan vara utmanande för vissa att lösa själva. Det kan gälla att utveckla och effektivisera verksamhetenmen även vara stöttepelare när det gäller avveckling, försäljning eller förvärv. Vi tänker nog lite mer utanför boxen i många fall. Dock säger en del av våra kunder att vi inte är så snälla, utan mer raka om vi tycker de gör fel.